Partnerzy Roku wybrani Wyróżnienie dla REVOR

13 grudnia 2016 r. w magistracie odbyła się Gala Partnerów Programu Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firm, które współpracują z Urzędem Miasta Krakowa w ramach programu wspierającego rodziny wielodzietne, Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, radni oraz rodziny.

Podczas spotkania najlepszym partnerom programu oficjalne podziękowania za współpracę złożył Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Nagrody dla Partnera Roku Krakowskiej Karty Rodzinnej zostały przyznane w sześciu kategoriach. W skład kapituły konkursowej wchodzili przedstawiciele rodzin wielodzietnych, radnych oraz Prezydenta.

Wyboru Partnera Roku 2016 dokonano na podstawie kilku kryteriów – ankiet wypełnianych przez beneficjentów programu, ocenie wysokości udzielanej zniżki/ulgi, jej popularności oraz udziału partnera w działaniach Gminy Miejskiej Kraków podejmowanych na rzecz krakowskich rodzin.

Nagrody przyznano w sześciu kategoriach:

Kultura i rozrywka: nagrodę otrzymał Apollo Film,

Sport, rekreacja i wypoczynek: nagrodę otrzymał Park Wodny,

Oświata i wychowanie: nagrodę otrzymał ZHP Chorągiew Krakowska,

Zdrowie: nagrodę otrzymał Scanmed SA,

Gastronomia i sklepy: nagrodę otrzymał Praktiker,

Usługi: nagrodę otrzymał specjalistyczny sklep rowerowo-narciarski Revor. Statuetkę odbierała pani Elżbieta Adamczyk

Przypomnijmy: program przeznaczony jest dla wielodzietnych rodzin, funkcjonuje w Krakowie od 2012 roku. Najpierw była to Karta Rodzinna 4+, a od 2014 r. Krakowska Karta Rodzinna 3+. Zainteresowanie programem jest ogromne. Według danych GUS z 2011 r., w Krakowie zamieszkuje 5139 rodzin z trójką dzieci oraz 1070 rodzin z co najmniej 4 dzieci. Razem rodzin 3+ jest więc ok. 6 200. Szacuje się, że w 2016 roku w programie weźmie udział 5300 rodzin, w tym 870 to rodziny „nowe” – dotychczas niebiorące udziału w programie.

Krakowską Kartą Rodzinną posługuje się ponad 85% uprawnionych rodzin. Świadczy to, że program został w pełni zaakceptowany przez krakowskie rodziny wielodzietne i jest dla nich bardzo atrakcyjny. Przy realizacji Karty współpracę z Miastem podjęło ok. 155 podmiotów publicznych i komercyjnych, oferujących zniżki i rabaty w blisko 200 miejscach. Korzyści są wielorakie, od bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży, poprzez możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych, preorientację zawodową, zwolnienie z czesnego w samorządowych żłobkach, a także 50% niższe opłaty za pobyt dzieci w samorządowych przedszkolach.

Na stronie www.kkr.krakow.pl znajduje się pełna lista partnerów Programu KKR3+ wraz z wykazem zniżek.

 

Wszystkie rodziny z Krakowską Kartą Rodzinną 3+  Zapraszamy serdecznie do naszych sklepów.