ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH DO LOGOWANIA?

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Firma Revor jako Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych .oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ zwanego RODO, Klient podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji transakcji. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

TOP